House of Asia

Dr Janusz Szymankiewicz Head Of The Dragon

Najbliższe, międzynarodowe seminaria z zakresu WSL Ving Tsun 20/21 styczeń; 24/25 luty (Mok Yan Chong); 23/24 marzec;; 13/14 kwiecień; 27/28 kwiecień (Vilno); 15/16 czerwiec (Lok Dim Boon Kwun) . Zgłoszenia na e-mail. *** Upcoming international seminars on WSL Ving Tsun 20/21 January; 23/24 February (Mok Yan Chong); 23/24 March; 13/14 April, 27/28 April (Vilnius); 15/16 June (Lok Dim Boon Kwun) . Notifications by e-mail. ***** Ponadto 18/19 maj seminarium z japońskiego miecza stylu Shinkage Ryu hyoho Marobashi-kai. In addition, 18/19 May a seminar on the Japanese style Shinkage Ryu hyoho Marobashi-kai sword.

 

 

Copyrights.
Wszelkie prawa do zdjęć i zamieszczonych materiałów zastrzeżone.
Wykorzystanie tylko po pisemnej zgodzie J.Szymankiewicza

Translate »