House of Asia

Dr Janusz Szymankiewicz Head Of The Dragon

Najbliższe, międzynarodowe seminaria z zakresu WSL Ving Tsun 7/8 październik, 25/26 listopad, 16/17 grudzień. Zgłoszenia na e-mail. *** Upcoming international seminars on WSL Ving Tsun 7/8 October, 25/26 November, 16/17 December . Notifications by e-mail. ***** Ponadto 16/17 Wrzesień, 21/22 Październik seminarium z japońskiego miecza stylu Shinkage Ryu hyoho Marobashi-kai. In addition, 16/17 September, 21/22 October a seminar on the Japanese style Shinkage Ryu hyoho Marobashi-kai sword.

 

 

Copyrights.
Wszelkie prawa do zdjęć i zamieszczonych materiałów zastrzeżone.
Wykorzystanie tylko po pisemnej zgodzie J.Szymankiewicza

Translate »