House of Asia

Dr Janusz Szymankiewicz Head Of The Dragon

Najbliższe, międzynarodowe seminaria z zakresu WSL Ving Tsun 14/15 styczeń, specjalne seminarium z zakresu Mok Yan Chung 25/26 luty, 18/19 marzec, 15/16 kwiecień, 17/18 czerwiec. Zgłoszenia na e-mail. *** Upcoming international seminars on WSL Ving Tsun January 14/15, February 25/26 – a special seminar on Mok Yan Chong, March 15/16, June 17/18 – a special seminar on Lok Dim Boon Kwun. Notifications by e-mail. ***** Ponadto 4/5 luty i 20/21 maj seminarium z japońskiego miecza stylu Shinkage Ryu hyoho Marobashi-kai. In addition, on February 4/5 and May 20/21, a seminar on the Japanese style Shinkage Ryu hyoho Marobashi-kai sword.

 

 

Copyrights.
Wszelkie prawa do zdjęć i zamieszczonych materiałów zastrzeżone.
Wykorzystanie tylko po pisemnej zgodzie J.Szymankiewicza

Translate »