Sifu
Janusz Szymankiewicz

Zakres techniczny stylu Ving Tsun kuen

nauczanego w ramach Martial Arts House of Asia

Europejskiego Stowarzyszenia Atletycznego Ving Tsun

linia01
linia02
linia03
linia04
linia05
linia06

Głowna linia przekazu – Wong Shun Leung Ving Tsun kuen

  • formy bez broni: Siu Lim Tao, Chum Kiu, Bil Jee;
  • formy manekinów: Mok Yan Chong, San Sin Chong, Sa Bao Chong (Kuen Chong);
  • formy z użyciem broni białej: Lok Dim Boon Kwun, Bart Cham Dao.

 

Boczne linie przekazu (techniki ruchowe dopasowane do koncepcji konstrukcji systemu Wong Shun Leunga)

Lon Gai (Lun Jie) Ving Tsun kuen

  • forma manekina: 4 dodatkowe sekcje Mok Yan Chong;
  • formy foshańskie użycia broni białej: Lok Dim Boon Kwun, Bart Cham Dao.

(zawierają inne niż formy z Hong Kongu ruchy, a ich zastosowanie uzupełnia się jednocześnie z ww.)

 

Inne style kung fu

  • forma manekina do treningu kija Muifa Chong.

(manekin do ćwiczenia technik kija Ving Tsun kuen istniej w kilku stylach związanych z treningiem kung fu na potrzeby Tientihui, nim. w wersji kantońskiej stylu pochodzącej od Fong Siu Chinga)

 

Lee Kong/Zheng Xiaorong Ving Tsun Hok kuen

  • forma bez broni: Samm Chien (Sanzhan; 3 poziomy zaawansowania); naucza zasad poruszania, kontroli dantien, oddychania, kumulacji i wyzwalania energii wibrującej.

(W system Białego Żurawia z Ving Tsun funkcjonuje powiedzenie „Sanzhan Sheng, Sanzhan Si” – wszystko zaczyna się i kończy na Sanzhan. Ćwicząc Sanzhan zaczyna się od poziomu twardego. Następnie ćwiczona jest druga wibrująca wersja, a na końcu trzecia miękka wersja. Każda z tych form jest inaczej wykonywana i składają się nie dodatkowe elementy. Po opanowaniu formy do poziomu trzeciej miękkiej wersji nabywa się umiejętność pełnej kontroli nad generowaniem energii wibrującej i jej rodzajami przekazywanymi przez stawy. Idea energii wibrującej zanika we współczesnym Ving Tsun (Wing Tsun, Wing Chun). Jeżeli jeszcze np. za czasów Yip Mana czy w metodzie nauczania Wong Shun Leunga wykonanie formy Siu Lim Tao zabiera co najmniej dwadzieścia minut, to w wielu szkołach tego stylu przypomina to już jedynie gimnastykę i wyścig z czasem. Dołączenie praktyki formy Samm Chien jest więc uzupełnieniem treningu o elementy oddechowe i energetyczne.

 

Chen Juling (linia Fong Siu Ching – Yuen Kay San – Sum Nung) Ving Tsun kuen

  • forma qigong kantońskiego Ving Tsun kuen, w obecnej chwili zastępowana trzecią, najbardziej zaawansowaną praktyką formy Samm Chien.
Wong Shoun Leun Sikung (1935-1997) i dr Janusz Szymankiewicz Sifu

Wong Shoun Leun Sikung (1935-1997) i dr Janusz Szymankiewicz Sifu

Yip Kai Man 1893-1972

Yip Kai Man 1893-1972

 

Drzewo genealogiczne polskiej szkoły Ving Tsun kuen

dr Janusza Szymankiewicza nauczanej w ramach

Europejskiego Stowarzyszenia Atletycznego Ving Tsun

DRZEWO

Translate »